Privacy- en cookieverklaring

Man Met Baard

Cookieverklaring

Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein (tekst)bestandje dat door je browser op je computer wordt opgeslagen wanneer je onze website bezoekt. Deze informatie kan bij je volgende bezoek naar ons worden teruggestuurd. Zo kan onze website je herkennen.

Waarom gebruiken wij cookies?
Cookies zorgen ervoor dat de website snel is en je onze website veilig kan bezoeken. De cookies zorgen er ook voor dat wij kunnen zien hoe de website wordt gebruikt en hoe wij onze website kunnen verbeteren.

Hoe kan ik cookies uitschakelen of verwijderen?
Je kunt ervoor kiezen geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. In de internetbrowser kan je ook instellen dat cookies geblokkeerd worden. Het verschilt per browser hoe je dit kan instellen, de meeste browsers geven hier uitleg over in de help-functie. Als je cookies blokkeert, kan het zijn dat onze website minder goed werkt.

Privacyverklaring NFP Groep

Privacy is voor NFP Groep van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen, voordat wij je persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van je persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om je persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van de bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Je gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat wij bij NFP Groep allemaal doen met informatie die wij over jou te weten komen. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de website www.nfp.nl. Voor de gegevens met betrekking tot de pagina www.fietsnaarjewerkdag.nl binnen www.nfp.nl, geldt een andere privacyverklaring.

Als je vragen hebt of wilt weten wat wij precies van je bijhouden, neem dan contact op met onze FG via fg@nfp.nl. Onze correspondentieadressen staan onderaan deze privacyverklaring.

 1. NFP Groep
  1.1. Hoe werkt NFP Groep?
  1.1.1. Contactformulier website
  Werkgevers kunnen informatie aanvragen over een fietsplan, fietslease of fietsstimulering. Hiervoor gebruiken wij van jou:
 • Bedrijfsnaam
 • Naam
 • Functie
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Aantal medewerkers

Deze gegevens hebben wij nodig om je te informeren over de mogelijkheden van een fietsplan, fietslease of fietsstimulering via één van de dochters van NFP Groep, te weten FiscFree®, NFP Fietslease of Trappers. Wij gebruiken deze gegevens op basis van je toestemming. Wij bewaren deze gegevens zolang het nodig is om goed uitvoering te kunnen geven aan je verzoek tot de informatie-aanvraag over het fietsplan, fietslease of fietsstimulering of totdat jij jouw toestemming intrekt.

 1. Hoe zit het met de verstrekking aan andere bedrijven of instellingen?
  Wij verkopen je gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Nationale Fiets Projecten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
 2. Wat zijn de bewaartermijnen?
  Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren de bewaartermijn van persoonsgegevens volgens de verplichtingen uit de archiefwet of andere van toepassing zijnde wetgeving. 
 3. Hoe werkt de beveiliging?
  Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat je gegevens bij ons goed beveiligd zijn. Wij passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via fg@nfp.nl.
  Alle gegevens die bij Nationale Fiets Projecten worden ingevuld, worden versleuteld door middel van een SSL-beveiliging. SSL staat voor Secure Socket Layer; dit is een encryptie-protocol dat communicatie op het internet beveiligd. Op het moment van verzenden van gegevens binnen Nationale Fiets Projecten worden deze automatisch versleuteld. Je kan het SSL-certificaat herkennen aan het groene hangslot dat in de adresbalk van je browser staat.
 4. Wat gebeurt met de statistieken?
  Wij houden statistieken bij over het gebruik van onze website, maar deze gegevens zijn altijd geanonimiseerd. Zie verder onze cookieverklaring.
 5. Wat als er wijzigingen plaatsvinden in deze privacyverklaring?
  Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze sites en dienstverlening kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan je door te geven.
 1. Wat zijn je rechten?
  Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van je hebben, kan je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen;
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben;
 • Het laten corrigeren van fouten;
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • Het laten overdragen van persoonsgegevens aan een andere partij;
 • Intrekken van toestemming;
 • Een bepaalde verwerking beperken;
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door je is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto MRZ (Machine Readable Zone: de strook met nummers onderaan het paspoort) zoals bijvoorbeeld het paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Wij zullen in principe binnen een maand aan je verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

 1. Wat kan je doen als je een klacht hebt?
  Als je een klacht in wilt dienen over het gebruik van je persoonsgegevens kan je een e-mail sturen naar fg@nfp.nl. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met je.

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen
bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Contactgegevens
  We controleren regelmatig of we aan deze privacyverklaring voldoen. Mocht je vragen hebben over deze privacyverklaring kan je contact met ons opnemen:

 

NFP Groep

Industrieweg 8

8444 AS Heerenveen
(0513) 65 34 44
fg@nfp.nl
KvK-nummer 05080334

LOGO NFP Fietslease 200 Breed
Fiscfree Logo 200 Px Breed
Logo Nationale Fiets Projecten 200Px
Trappers Vrijstaand Wit Grijs 200 Breed
Logo Werknemersplein 200Px
Fiets Naar Je Werk Dag Logo 200Px

Postadres
Postbus 594
8440 AN Heerenveen
0513 - 64 06 28

Bezoekadres
Industrieweg 8
8444 AS Heerenveen